Waarom BewindPlus Friesland?

Wat ons onderscheidt van andere, soortgelijke bedrijven is dat wij uw zaken regelen in nauw overleg met u. Wij bezoeken u aan huis. Wij luisteren naar wat u wilt en waar u behoefte aan heeft.

Welkom

Mensen kunnen door allerlei oorzaken het overzicht over financiën kwijtraken. Het is soms lastig om zelfstandig weer orde op zaken te stellen. Hoe kom ik rond en wie kan mij daarbij helpen?

Achterstand kan ontstaan doordat u geen inzicht meer heeft in uw maandelijkse inkomsten en uitgaven. Het te laat betalen van (maandelijkse) rekeningen, zorgt ervoor dat de lasten worden verhoogd met extra kosten van aanmaningen, rente, Incasso- en deurwaarderskosten. 

Wanneer er structureel geld tekort is, ontstaan de problemen. Er moet namelijk steeds een afweging gemaakt worden, welke rekeningen er wel en niet betaald zullen worden. Het maken van deze afweging zal uiteindelijk leiden tot ongeopende aanmaningen en incassobrieven. U krijgt het gevoel dat u door de groeiende betalingsachterstand en oplopende schulden in een vicieuze cirkel bent beland. Het gevolg van deze situatie is, dat u last krijgt van lichamelijke en/ of geestelijke klachten. Uw spanning, stress en lichamelijke ongemakken zullen uiteindelijk ook hun weerslag op u en/ of uw gezin hebben.

Als u niet (meer) in staat bent uw eigen geld te beheren, kan BewindPlus Friesland dat voor u doen.

 

Contact

Telefoon: 058-216 95 95 *
Email: info@bewindplusfriesland.nl

* Bereikbaar op ma, di, do, vrij tussen 10.00 - 12.00 uur

  Wij reageren binnen 2 werkdagen op uw bericht/verzoek 

Bezoekadres

Alleen op afspraak

Foeke Sjoerdswei 2 B,  8914 BH Leeuwarden

Postadres

Postbus 1865

8901 CD  Leeuwarden

BewindPlus Friesland is lid van branchevereniging   en aangesloten bij   en