Diensten Beschermingsbewind

Openen van bankrekeningen
Opstellen budgetplan/begroting (overzicht inkomen/uitgaven)
Ontvangen van alle inkomsten
Betalen vaste lasten inclusief huishoudgeld
Incidentele betalingen
Maken noodzakelijke reserveringen
Ontvangen post
Declareren ziektekosten
Aanvragen heffingskortingen
Aanvragen kwijtscheldingen
Belastingaangifte
Aanvragen huur- en zorgtoeslag
Aanvragen bijzondere bijstand
Aanvragen uitkering
Jaarlijks afleggen rekening & verantwoording Kantonrechter
Inventariseren schulden**
Begeleiding naar schuldhulpverlenende instantie**

** Deze aanvullende dienst wordt alleen gedaan bij problematische schulden

Afdrukken E-mail

Contact

Telefoon: 058-216 95 95 *
Email: info@bewindplusfriesland.nl

* Bereikbaar op ma, di, do, vrij tussen 10.00 - 12.00 uur

  Wij reageren binnen 2 werkdagen op uw bericht/verzoek 

Bezoekadres

Alleen op afspraak

Foeke Sjoerdswei 2 B,  8914 BH Leeuwarden

Postadres

Postbus 1865

8901 CD  Leeuwarden

BewindPlus Friesland is lid van branchevereniging   en aangesloten bij   en