Beschermingsbewind

Als u niet (meer) in staat bent uw eigen geld te beheren kan BewindPlus Friesland dat voor u doen. Op verzoek van u of uw familie kan het kantongerecht BewindPlus Friesland tot uw bewindvoerder benoemen. De kantonrechter bepaalt wat er onder bewind wordt gesteld. Een bewindvoerder beheert de inkomsten en uitgaven en regelt alle financiële zaken. Jaarlijks wordt aan u en aan de kantonrechter daarover verantwoording afgelegd.

De volgende werkzaamheden zullen we daarbij verrichten:

 • Aanvragen bijzondere bijstand bij de gemeente
 • Aanvragen huur- en zorgtoeslag
 • Begeleiden naar schuldhulpverlening
 • Aanvragen van verzekeringen* (bijvoorbeeld WA, inboedel en uitvaartverzekering)
 • Betalen van de vaste lasten, inclusief weekgeld/huishoudgeld
 • Declareren ziektekosten bij de zorgverzekeraar
 • Openen van bankrekening op naam van de cliënt
 • Ontvangen van alle inkomsten op de beheerrekening
 • Opstellen van een budgetplan
 • Verzorgen van de belastingaangifte (alleen bij bewind)
 • Afleggen rekening en verantwoording aan de Kantonrechter*
 • Overige werkzaamheden in overleg en tegen uurtarief (zie ook Diensten- en Tarievenlijst)
 • Aanmelden Schuldhulpregeling

  Beschermingsbewind is in principe niet bedoeld om schulden te saneren. Indien u te maken heeft met kleine schulden kan de bewindvoerder trachten om een betalingsregeling te treffen met de schuldeiser(s), indien deze oplosbaar zijn binnen 36 maanden. Bij (zeer) problematische schulden zal de schuldsanering echter uit handen gegeven worden en zal er een procedure voor schuldhulpverlening aangevraagd worden bij de schuldhulpverlenende instantie. In de tussentijd kan de bewindvoerder niet voorkomen, dat schuldeisers uw schulden verhogen met diverse kostenverhogende maatregelingen. Denk hierbij aan rentekosten, incasso- en/of deurwaarderskosten.

Afdrukken E-mail

Contact

Telefoon: 058-216 95 95 *
Email: info@bewindplusfriesland.nl

* Bereikbaar op ma, di, do, vrij tussen 10.00 - 12.00 uur

  Wij reageren binnen 2 werkdagen op uw bericht/verzoek 

Bezoekadres

Alleen op afspraak

Foeke Sjoerdswei 2 B,  8914 BH Leeuwarden

Postadres

Postbus 1865

8901 CD  Leeuwarden

BewindPlus Friesland is lid van branchevereniging   en aangesloten bij   en